Với thời đại ngày nay việc khắc dấu không còn là điều mới mẻ mà nó là điều rất quen thuộc với các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức. Mặc dù nó quen thuộc là thế nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về quy định về màu mực...