Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi lập hóa đơn điện tử?

Khi lập hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp cần phải nắm rõ các quy định của pháp luật về hóa đơn để có thể triển khai thực hiện đúng theo quy định. Từ việc lập thông báo phát hành, hóa đơn điện tử có cần đóng dấu, in logo, các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn… đều phải thực hiện theo đúng quy định, tránh sai sót dẫn đến hóa đơn không được chấp nhận, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp và đối tác.

Trong quá trình lập hóa đơn điện tử, ngoài việc lưu ý về ký xác nhận của người mua và người bán. Doanh nghiệp cần lưu ý nắm rõ các thông tin cần có trên hóa đơn điện tử và từng loại hóa đơn để thực hiện đúng.

Thông tư 32/2011/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 1 quy định Hóa đơn điện tử phải có các nội dung như sau:

Thứ nhất là: Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn;

Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Thứ hai là: Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

Thứ ba là: Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

Thứ tư là: Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

lập hóa đơn điện tử

Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.

Thứ năm là: Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

Thứ sáu là: Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt…..

Bên cạnh đó cũng so một số trường hợp đặc biệt không nhất định phải có đầy đủ các nội dung đã được hướng dẫn cụ thể là căn cứ pháp lý vững chắc cho các doanh nghiệp triển khai thực hiện.

Các doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện việc lập thông báo phát hành sử dụng hóa đơn, đây là một trong những nội dung bắt buộc. Nếu doanh nghiệp thực hiện việc sử dụng hóa đơn điện tử những chưa thông báo phát hành thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về hóa đơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp, chính vì vậy, doanh nghiệp cần phải lưu ý nội dung này để có thể triển khai thực hiện được tốt nhất.

Hóa đơn điện tử hợp lệ cần đầy đủ những thông tin gì? 

Tra cứu hóa đơn điện tử thế nào cho hợp lệ?

Trường hợp doanh nghiệp muốn tạo thêm thông itn để hoạt động kinh doanh như logo, hình ảnh công ty hoặc quảng cáo đều phải đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật. Các hình ảnh thêm vào không che khuất, làm mờ nội dung bắt buộc có trên hóa đơn.

Hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử cho phép các doanh nghiệp có thể dễ dàng tự tạo logo hoặc sử dụng dịch vụ thiết kế logo của nhà cung cấp để có được mẫu hóa đơn điện tử đẹp mắt nhất, phù hợp nhất với nhu cầu của doanh nghiệp mình.

Với những nội dung trên hy vọng đã giúp cac doanh nghiệp nắm được những lưu ý khi lập hóa đơn điện tử, nhất là trong giai đoạn chuyển đổi như hiện nay.