Hướng dẫn cách xác định ngày nộp thuế điện tử

Sau khi được gia hạn nộp thuế, thuế đất theo quy định tại Nghị định 41/2020 thì một số kế toán vẫn còn gặp phải vướng mắc về việc xác định ngày nộp thuế điện tử. Để đảm bảo các doanh nghiệp xác định đúng ngày nộp thuế điện tử theo quy định mới nhất, trong bài viết này sẽ liệt kê chi tiết những quy định về ngày nộp thuế điện tử theo Thông tư 84/2016. Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 84/2016/TT-BTC quy định cụ thể về cách xác định ngày nộp thuế điện tử như sau:

Thứ nhất: Trường hợp nộp thuế qua giao dịch điện tử, ngày nộp thuế là ngày hệ thống thanh toán của ngân hàng/ cơ quan kho bạc nhà nước trích tiền từ tài Khoản của người nộp thuế/ người nộp thay và được ghi nhận trên chứng từ nộp thuế điện tử.

Thứ hai: Trường hợp nộp thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển Khoản tại quầy giao dịch, ngày nộp thuế là ngày ngân hàng/ cơ quan kho bạc nhà nước thu tiền mặt hoặc trích tiền từ tài Khoản của người nộp thuế/người nộp thay và được ghi nhận trên chứng từ cấp cho người nộp thuế/người nộp thay.

ngày nộp thuế điện tử

Thứ ba: Trường hợp nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu thuế, ngày nộp thuế là ngày người nộp thuế/người nộp thay nộp tiền mặt cho tổ chức ủy nhiệm thu thuế, hoặc ngày thực hiện giao dịch chuyển tiền từ tài Khoản của người nộp thuế/người nộp thay để nộp thuế và được ghi nhận trên biên lai, chứng từ do tổ chức ủy nhiệm thu thuế cấp cho người nộp thuế/người nộp thay.

Như vậy, Thông tư 84/2016 đã quy định cụ thể về các xác định ngày nộp thuế điện tử đối với từng trường hợp cụ thể. Dựa vào hướng dẫn này doanh nghiệp sẽ xác định được ngày nộp thuế theo đúng tình hình phát triển của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần lưu ý thêm về thời hạn gia hạn nộp thuế mới theo quy định của Nghị định 41/2020 áp dụng đối với những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19 như sau:

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2020.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2020.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2020.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2020.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 1 năm 2020 chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 2 năm 2020 chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2020.

Khai và nộp thuế điện tử như thế nào? 

Nội dung Nghị định 109/2013/NĐ-CP về quản lý hóa đơn

Như vậy, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, Chính phủ đã ban hành về việc gia hạn thời hạn nộp thuế cho các tổ chức, cá nhân để phù hợp với thực tế. Do vậy, ngoài việc nắm rõ ngày nộp thuế điện tử, các doanh nghiệp cũng cần lưu ý thêm về quy định ngày nộp thuế mới.

Với những chia sẻ trên đây hy vọng đã giúp doanh nghiệp nắm được những quy định về ngày nộp thuế điện tử và các thông tin ngày nộp thuế mới theo quy định của Nghị định 41/2020.