Khai và nộp thuế điện tử như thế nào?

Khai, nộp thuế điện tử đã trở nên thông dụng và được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp hiện nay. Cùng với phần mềm quyết toán thuế TNCN, các phần mềm khai – nộp thuế điện tử là những công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu thủ tục đăng ký khai nộp thuế điện tử trong bài viết dưới đây.

Thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử

Bước 1: Người dùng tiến hành truy cập vào website: nhantokhai.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Internet – > Đăng nhập -> Nộp thuế.

Bước 2: Lựa chọn Ngân hàng mà doanh nghiệp muốn giao dịch -> Nhập số tài khoản Ngân hàng ->Tiếp tục.

Bước 3: Màn hình xuất hiện “Bản đăng ký nộp thuế điện tử” -> Ký điện tử.

Bước 4: Nhập số Pin -> Chấp nhận

Bước 5: Gửi đăng ký.

Bước 6: Tải biểu mẫu của ngân hàng mà doanh nghiệp lựa chọn.

Bước 7: Điền thông tin vào mẫu vừa tải về -> Trực tiếp ra Ngân hàng để nộp.

BƯớc 8: Sau khi chi nhánh Ngân hàng Thương mại duyệt đăng ký, bạn sẽ nhận thông tin chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử qua email đã đăng ký kèm với mật khẩu đăng nhập cho dịch vụ nộp thuế điện tử.

Bước 9: Sau khi đã thực hiện xong phần đăng ký nộp thuế điện tử, lúc này doanh nghiệp có thể thực hiện nộp thuế qua mạng để đỡ mất nhiều thời gian và công sức.

nộp thuế điện tử

Cách nộp thuế điện tử

Bước 1: Người dùng truy cập vào website: nhantokhai.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Internet Explorer -> Đăng nhập.

Bước 2: Chọn mục “Nộp thuế” -> Đăng nhập tài khoản (tên đăng nhập là mã số thuế của doanh nghiệp) -> Mật khẩu là mật khẩu đã được gửi qua email.

Bước 3: Chọn mục “Lập giấy nộp tiền” -> Nhập đầy đủ thông tin trên Giấy nộp tiền.

https://nhatbaocongnghe.com/noi-dung-nghi-dinh-1092013nd-cp-ve-quan-ly-hoa-don/

Bước 4: Bấm truy vấn số thuế PN:

+  Hệ thống thực hiện kiểm tra thông tin Cơ quan quản lý thu và lấy thông tin các khoản nợ thuế của doanh nghiệp từ hệ thống sổ thuế của Cơ quan Thuế đã được lọc theo Cơ quan quản lý thu và hiển thị chi tiết lên màn hình lưới dữ liệu Chi tiết khoản nộp ngân sách nhà nước gồm: STT, nội dung khoản nộp NSNN, mã NDKT, mã chương, kỳ thuế, số tiền.
+  Có thể nhập trực tiếp các khoản nộp NSNN, mã NDKT, mã chương và số tiền nộp ở phần lưới dữ liệu “Chi tiết khoản nộp”.
+  Bấm nút(…): Để tra cứu mã NDKT hoặc mã chương nếu muốn tìm kiếm.
+  Sau khi hoàn thành đủ thông tin ở Giấy nộp tiền, bấm “Hoàn thành” để hoàn tất lập Giấy nộp tiền.

Bước 5:  Bấm “Trình ký” để thực hiện trình Giấy nộp thuế đã được lập thành công tới người ký duyệt chứng từ (người giữ Chữ ký số). Sau khi bấm “Trình ký”, hệ thống hiển thị xác nhận “Bạn có chắc muốn thực hiện trình ký GHT không”.

Bước 6: Bấm “Ký và nộp”. Cuối cùng, bấm “OK” để gửi Giấy nộp tiền cho Cơ quan Thuế.
https://nhatbaocongnghe.com/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *