Kinh nghiệm nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN hữu ích nhất

Đối với những kế toán còn non kinh nghiệm, ngoài việc chưa trang bị đầy đủ cho mình những kỹ năng khi làm báo cáo thuế, khi hạch toán chi phí cùng việc tìm hiểu giá in hóa đơn GTGT, các bước thực hiện quyết toán thuế TNCN cũng gặp nhiều khó khăn. Để giúp kế toán có thể tự tin hơn trong quá trình xử lý nghiệp vụ, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ những kinh nghiệm thực tế khi nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN.

1. Trách nhiệm quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập

Tổ chức, cá nhân thuộc diện chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai, quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền, không phân biệt phải khấu trừ thuế hay không phải khấu trừ thuế.

Nếu tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai và quyết toán thuế TNCN.

2. Địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Nếu các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đã đăng ký và thực hiện kê khai thuế qua mạng thì không cần đến cơ quan thuế để nộp bản giấy của hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

Nếu các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện khai thuế qua mạng thì kế toán phải đến trực tiếp Cục thuế, Chi cục thuế quản lý thuế để nộp hồ sơ.

3. Hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Kế toán cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm đầy đủ các giấy tờ sau:

Tờ khai số 05/KK-TNCN;

Phụ lục số 05-1/BK-TNCN;

Phụ lục số 05-2/BK-TNCN;

Phụ lục số 05-3/BK-TNCN;

Lưu ý: Nếu người nộp thuế đã đăng ký và có đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thì được tính giảm trừ gia cảnh, kể cả trường hợp người phụ thuộc chưa được cấp mã số thuế.

Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập phải kê khai đầy đủ người phụ thuộc đã tính giảm trừ vào Phụ lục bảng kê 05-3/BK-TNCN. Nếu người phụ thuộc đã được cấp MST thì chỉ cần khai lại các thông tin sau: Họ và tên người nộp thuế; Mã số thuế của người nộp thuế; Họ và tên người phụ thuộc; Mã số thuế của người phụ thuộc; Quan hệ với người nộp thuế; Thời gian tính giảm trừ từ tháng; Thời gian tính giảm trừ đến tháng.

4. Thực hiện quyết toán thuế TNCN

Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập phải thông báo cho các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công để lập ủy quyền quyết toán thuế theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN.

Doanh nghiệp chi trả thu nhập chỉ quyết toán thay đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công do DN đó chi trả.

5. Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương tiền công, tại thời điểm ủy quyền quyết toán thuế đang làm việc tại tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập  và ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên. (bao gồm cả trường hợp không làm đủ 12 tháng).

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên, có thu nhập vãng lai không quá 10 triệu/tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% hoặc có thu nhập từ cho thuê tài sản đã nộp thuế theo phương pháp khoán.

Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức này đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, sáp nhập, hợp nhất chuyển đổi doanh nghiệp.

Cá nhân trúng thưởng từ bao nhiêu tiền thì phải nộp thuế TNCN?

Bảo hiểm thất nghiệp có được nhận nhiều lần không?

6. Các bước quyết toán thuế TNCN qua mạng

Bước 1: Cập nhật mã số thuế của các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Bước 2: Cài đặt phần mềm HTKK mới nhất.

Bước 3: Nhập dữ liệu

Đầu tiên, bạn cần nhập mã số thuế của tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập, tiếp theo là kê khai các thông tin cần thiết như tên người nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ… rồi ấn Ghi.

Sau đó, ở thanh tùy chọn, chọn Thuế thu nhập cá nhân rồi chọn tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân mẫu số 05 dành cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập, chọn khai lần đầu và chọn kỳ tính thuế rồi ấn Đồng ý.

Thực hiện kê khai các thông tin trên tờ khai và phụ lục kèm theo đã chuẩn bị. Kiểm tra lại một lượt rồi ấn Ghi. Chọn kết xuất ra file XML để nộp cho cơ quan thuế

Bước 4: Gửi hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Truy cập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn để gửi file dữ liệu nếu tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đã khai thuế điện tử.