Nội dung Nghị định 109/2013/NĐ-CP về quản lý hóa đơn

Nghị định 109/2013/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành vào ngày 24/09/2013 và chính thức có hiệu lực vào ngày 09/11/2013. Nội dung Nghị định này gồm có 5 chương bao gồm các nội dung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Trong phạm vi bài viết này, người viết sẽ chỉ đề cập đến thông tin có trong Nghị định 109 về hóa đơn từ quản lý cho đến xử phạt.

Đây là chương thứ tư trong tổng số 5 chương của Nghị định 109/2013/NĐ-CP. Chương 4 kéo dài từ Điều 33 cho đến Điều 40 với các nội dung cụ thể như sau:

Điều 33 quy định đối với hành vi vi phạm về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử

Trong nội dung này, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 đồng cho đến 50.000.000 đồng đối với cá hành vi liên quan đến vấn đề tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử như: Tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ nội dung quy định; Tự in hóa đơn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử khi không đủ các điều kiện quy định;…

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị xử phạt bổ sung như đình chỉ quyền tự in hóa đơn, quyền khởi tạo hóa đơn điện tử từ 01 tháng đến 03 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Biện pháp khắc phục: Buộc phải hủy các hóa đơn được in hoặc khởi tạo không đúng quy định.
Điều 34 quy định đối với hành vi vi phạm về đặt in hóa đơn

Nghị định 109/2013/NĐ-CP

Trong nội dung này, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 đồng cho đến 50.000.000 đồng đối với cá hành vi liên quan đến vấn đề đặt in hóa đơn như: Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản;…

Biện pháp khắc phục: Buộc phải hủy các hóa đơn đặt in không đúng quy định.

Điều 35 quy định đối với hành vi vi phạm về in hóa đơn đặt in

Trong nội dung này, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 đồng cho đến 50.000.000 đồng đối với cá hành vi liên quan đến vấn đề in hóa đơn đặt in như: Vi phạm chế độ báo cáo việc in hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính; In hóa đơn giả…

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị xử phạt bổ sung như đình chỉ quyền tự in hóa đơn, quyền khởi tạo hóa đơn điện tử từ 01 tháng đến 03 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Biện pháp khắc phục: Buộc phải hủy các hóa đơn cho bán hoặc hóa đơn giả.

Điều 36 quy định đối với hành vi vi phạm về mua hóa đơn

Trong nội dung này, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 đồng cho đến 50.000.000 đồng đối với cá hành vi liên quan đến vấn đề mua hóa đơn như: Không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng;…

Biện pháp khắc phục: Buộc phải hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng; hóa đơn đã mua và chưa lập.

Điều 37 quy định đối với hành vi vi phạm về phát hành hóa đơn

Trong nội dung này, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 đồng cho đến 18.000.000 đồng đối với cá hành vi liên quan đến vấn đề phát hành hóa đơn như: Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định…

https://nhatbaocongnghe.com/hoa-don-dien-tu-thao-go-kho-khan-cho-ke-toan/

Biện pháp khắc phục: Phải thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định.

Điều 38 quy định hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Trong nội dung này, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 đồng cho đến 50.000.000 đồng đối với cá hành vi liên quan đến vấn đề về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ như: Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định, trừ các trường hợp hóa đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;…

Biện pháp khắc phục: Phải hủy hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng.

Điều 39 quy định đối với hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn của người mua

Trong nội dung này, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 đồng cho đến 50.000.000 đồng đối với cá hành vi liên quan đến vấn đề về sử dụng hóa đơn của người mua như: Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn; Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Điều 40 quy định đối với hành vi về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế

Trong nội dung này, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 đồng cho đến 8.000.000 đồng đối với cá hành vi liên quan đến vấn đề về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế như: Không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

Trên đây là nội dung khái quát nhất về Nghị định 109/2013/NĐ-CP về quản lý và xử lý hóa đơn.

https://nhatbaocongnghe.com/phan-mem-ho-tro-htkk-moi-nhat-va-uu-viet-nhat-hien-nay/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *