Tác động của công nghệ vào làm kế toán

Công nghệ thông tin có vai trò quan trọng trong các hoạt động thông tin kế toán. Góp phần làm thay đổi toàn diện lĩnh vực của kế toán qua phương thức xử lý dữ liệu nhanh chóng và cung cấp thông tin kế toán vượt trội so với kế toán thủ công. Cùng tìm hiểu những tác động của công nghệ vào làm kế toán giảm đi thời gian và công sức cho người kế toán khi xử lý công việc

Có thể bạn quan tâm 

 • Kế toán thực hành Lê Ánh – Nơi hoc ke toan uy tín và chất lượng trên địa bàn Hà Nội 
 • Cho bạn kiến thức cơ bản về kế toán, những cốt lõi của kế toán qua khóa học nguyên lý kế toán cho người mới bắt đầu
 • Dạy kế toán tổng hợp thực hành trên phần mềm kế toán Misa và thực hành kế toán trên những chứng từ sống của doanh nghiệp cho các kỹ năng xử lý mọi công việc của kế toán thực tế

Tác động của công nghệ thông tin vào làm kế toán

Việc ứng dụng của CNTT trong kế toán được biểu hiện qua các mức như sau

 • Mức xử lý bán thủ công: Người kế toán có thể sử dụng các ứng dụng của công nghệ thông tin trên máy tính nhau các phần mềm văn phòng word, excel để thực hiện các công việc kế toán đem lại hiệu quả công việc và thành công hơn cho các doanh nghiệp hoạt động ở quy mô nhỏ trong thời kỳ đầu áp dụng CNTT
 • Mức tự động hóa công tác kế toán: Những phần mềm kế toán được viết ra để hỗ trợ cho công tác kế toán. Những chức năng của phần mềm cho phép người kế toán lựa chọn hình thức thực hiện các công việc
 • Mức tự động hóa công tác quan lý: Tự động hóa các công việc làm kế toán, công nghệ thông tin là thay đổi chất lượng quản ký, nâng cao năng lự điều hành, tăng hiệu quả công việc của kế toán 

Ưu điểm khi ứng dụng công nghệ thông tin vào làm kế toán

1. Ưu điểm về thu nhận dữ liệu

2. Hình thức thu thập kế toán 

3. Ưu điểm về xử lý dữ liệu

4. Ưu điểm cung cấp thông tin

5. Tăng khả năng kiểm soát

Việc kiểm soát chung

 • Có thể kiểm soát việc truy cập: Có thể tránh được tình trạng ảnh hưởng dữ liệu trong doanh nghiệp với việc truy cập bất hợp pháp từ người nào đó
 • Khả năng phân chia chức năng: Việc làm này sẽ phân rõ được nhiệm vụ cần phải làm của từng bộ phận khác nhau hay những vị trí kế toán trong hệ thống
 • Kiểm soát việc lưu trữ: 
 • Tuân thủ các quy trình kế toán

Việc kiểm soát ứng dụng

 • Có thể giúp người quản lý kiểm soát được nguồn dữ liệu và thực hiện các thủ tục kiểm soát trong từng ứng dụng như tính hợp lý, giới hạn, thông báo lỗi, dung lượng bộ nhớ…
 • Kiểm soát xử lý: Giúp người quản lý biết được các yếu tố bất thường, tính ràng buộc và toàn ven dữ liệu, kiểm soát khả năng xử lý tự động, sự bảo đảm an ninh mạng…

Xem thêm >>