Tìm hiểu thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế, báo cáo thuế

Việc tìm hiểu về thời hạn nộp các loại hồ sơ kê khai thuế, báo cáo thuế là một trong những nội dung quan trọng mà các kế toán cần phải nắm rõ để đảm bảo tiến hành thực hiện, triển khai công việc được tốt nhất.

Căn cứ theo quy định tại các Thông tư 156/2013, thông tư 119/2014, thông tư 151/2014 thì có thể rút ra kết luận về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế cụ thể như sau:

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng: chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo.

Các loại hồ sơ nộp theo tháng như:

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (cho doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế)

+ Thuế thu nhập cá nhân ( cho những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có tổng số thuế khấu trừ trên 1 trong 2 tờ khai 02/KK-TNCN hay 03/KK-TNCN từ 50 triệu đồng trở lên)

+ Tờ khai thuế GTGT ( Dành cho doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước trên 50 tỷ).

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý: chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo . Các loại hồ sơ nộp theo quý như:

+ Tờ khai thuế GTGT ( Dành cho doanh nghiệp mới thành lập và những doanh nghiệp có tổng doanh thu năm liền kề dưới 50 tỷ )

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

+ Thuế thu nhập cá nhân ( Dành cho những doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý hoặc kê khai thuế GTGT theo tháng và có tổng số thuế khấu trừ trên 1 trong 2 tờ khai 02/KK-TNCN hay 03/KK-TNCN dưới 50 triệu đồng.)

 thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm: Theo quy định, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm được quy định chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm: Đối với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán năm các kế toán cần lưu ý, thời hạn chậm nhất được quy định là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Gồm có quyết toán thuế TNCN, quyết toán thuế TNDN.

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động được quy định chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Khi đã nắm rõ các quy định về thời hạn nộp các loại tờ khai, báo cáo thuế, kế toán doanh nghiệp cũng cần tìm hiểu và nắm bắt các ứng dụng công nghệ, hệ thống dịch vụ công trực tuyến được sử dụng hiện nay. Cùng với đó là các lỗi thường gặp trên các hệ thống như lỗi trang thuế điện tử đề có cách giải quyết, xử lý nhanh nhất.

Hóa đơn điện tử hợp lệ cần đầy đủ những thông tin gì?  

Tra cứu hóa đơn điện tử thế nào cho hợp lệ?

Như vậy, các quy định pháp luật đã quy định rất rõ ràng và cụ thể về thời hạn của từng loại báo cáo, kê khai thuế trong năm. Do vậy, các doanh nghiệp cần phải tiến hành triển khai thực hiện đúng để tránh mắc phải lỗi dẫn đến trường hợp bị xử phạt hành chính và các mức xử phạt khác đi kèm.

Nếu trước đây, việc nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo thuế được tiến hành theo cách thủ công thì hiện nay, các doanh nghiệp đã có thể tiến hành kê khai một cách nhanh chóng trên phần mềm HTKK và sau đó tiến hành nộp trên trang thuế điện tử eTax một cách nhanh chóng. Điều này giúp các doanh nghiệp tránh được lỗi nộp chậm tờ khai, nộp chậm tiền thuế. Hơn thế nữa, còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian cho công việc thực hiện nghĩa vụ về thuế. Đây là những bước đột phá, bước ngoặt trong việc cải cách thủ tục hành chính thuế của cơ quan thuế hiện nay.

Với những chia sẻ trên, hy vọng đã giúp bạn đọc nắm rõ được các quy định về thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật hiện hành hiện nay.