Trưởng phòng thiết bị

Trưởng phòng thiết bị là gì? Cùng Nhà Báo Công Nghệ tìm hiểu nhé.

TRÁCH NHIỆM

 • Thực hiện đúng, đầy đủ và có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được ghi trong Quy định này.
 • Lập kế hoạch chương trình công tác hàng tháng, phân công hợp lý các công việc của Phòng đến từng nhân viên của Phòng 
 • Kiểm soát tốt các công việc được giao nhằm có thể hỗ trợ kịp thời các khó khăn của nhân viên và đảm bảo hiệu lực của công tác quản lý.
 • Tích cực cải tiến phương pháp làm việc để ngày càng nâng cao hiệu quả chung
 • Xây dựng môi trường làm việc ngày càng thuận lợi, tạo điều kiện để phát huy hết năng lực của tập thể và từng cá nhân.

QUYỀN HẠN

Trưởng Phòng Thiết bị thừa ủy nhiệm TGĐ được các quyền sau 

Chủ trì các cuộc họp với các XN, đơn vị sử dụng máy móc thiết bị về nội dung liên quan đến:

 • Quản lý, sử dụng và sửa chữa máy móc thiết bị
 • Quản lý và sử dụng năng lượng.
 • Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất , hiện đại hoá của XN.
 • Dịch vụ quảng cáo trên mạng.
 • Triển khai dịch vụ Thuế điện tử NewCA
 • Triển khai các phương án sản xuất sạch hơn và phương án, dự án về xử lý môi trường.

Kiểm tra định kỳ và đột xuất, lập biên bản các XN, đơn vị sử dụng máy móc thiết bị  về các lĩnh vực sau

 • Quản lý thiết bị: quy trình quản lý, quy trình vận hành thiết bị công nghệ, phụ trợ khi cần thiết.
 • Hậu kiểm công tác sử dụng và quản lý vật tư phụ tùng: hồ sơ chứng từ, kế hoạch, sử dụng, cung ứng.
 • Công tác quản lý và sử dụng năng lượng, tiết kiệm năng lượng.
 • Kiểm tra, lập biên bản những trường hợp khai thác các dự án đầu tư không có hiệu quả và điều chuyển thiết bị đầu tư trong nội bộ Công ty để khai thác tốt hơn.
 • Công tác an toàn thiết bị: lập biên bản những trường hợp sai phạm về quản lý, sử dụng vận hành MMTB an toàn nghiêm ngặt như lò hơi, bình chứa khí, lò dầu, cầu trục,…
 • Bảo đảm môi trường sản xuất phù hợp với các yêu cầu.

Yêu cầu các XN cung cấp các thông tin, số liệu về:

 • Quản lý thiết bị: Tất cả các tài liệu hồ sơ liên quan đến thiết bị  
 • Sử dụng năng lượng: điện, nước, dầu, hơi, gió … sử dụng và sản lượng theo từng nhóm mặt hàng để kiểm tra và theo dõi trên định mức.
 • Đầu tư: yêu cầu các XN cung cấp số liệu để thực hiện dự án đầu tư , đánh giá hiệu quả đầu tư.
 • Sản xuất sạch hơn: yêu cầu các XN cung cấp số liệu liên quan đến môi trường cho các cơ quan hữu trách.
 • Thông tin: Yêu cầu cung cấp  bản chính tất cả các tài liệu kỹ thuật- thiết bị, tạp chí khoa học của Công ty để tiến hành lưu trữ tại thư viện Công ty .

Được trực tiếp quyết định các vấn đề sau:

 • Điều động nhân sự, đề xuất bổ nhiệm, bãi nhiệm, đề xuất ký kết các hợp đồng lao động trong phạm vi Phòng.
 • Tham gia công tác tuyển dụng lao động cho các công việc liên quan theo sự phân cấp của Công ty. Đề xuất khen thưởng CBNV thuộc quyền theo quy định.

QUYỀN LỢI

 • Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo chủ trương, chính sách và Quy Định chung của Công ty.
 • Được xét khen thưởng tùy theo mức độ tham gia và hiệu quả công tác đạt được thông qua chức năng – nhiệm vụ được giao.
 • Được tạo thuận lợi về chính sách huấn luyện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện làm việc, tài liệu tham khảo học tập có liên quan đến hoạt động chuyên môn.
 • Được tham gia xây dựng các chiến lược và chính sách của Công ty. 

 

Bài viết liên quan:

>>> Phương pháp tính toán chi phí lắp điện mặt trời cho gia đình

>>> Gap trong giao dịch forex là gì?

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Tổng đài CSKH: 1900 2066

Hotline: 0936 208 068

Website: https://newca.vn/