Vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA

ODA là nguồn vốn đầu tư nước ngoài hay còn gọi là hỗ trợ phát triển chính thức. Hiện nay có khá nhiều doanh nghiệp đầu tư vốn ODA vào Việt Nam, mang lại những lợi ích tích cực cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, các dự án được thực hiện từ nguồn vốn ODA có thể được hoàn thuế giá trị gia tăng. Khi đó, mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với dự án ODA có gì thay đổi không? Việc hoàn thuế giá trị gia tăng với dự án ODA được thực hiện như thế nào? Những thắc mắc trên sẽ được làm rõ thông qua bài viết dưới đây.

1. Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các dự án ODA

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT với các dự án ODA phải đáp ứng điều kiện sau:

– Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

– Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

– Sở hữu con dấu theo đúng quy định của pháp luật.

– Thực hiện lưu trữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

– Đã mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

oda

2. Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng với các dự án ODA

a. Đối với Chủ dự án và Nhà thầu chính

– Chuẩn bị giấy đề nghị hoàn trả NSNN theo mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156.

– Ngoài ra là có thêm bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156.

– Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc phê duyệt dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được ngân sách nhà nước cấp phát. Người có thẩm quyền của dự án ký xác nhận và đóng dấu trên bản chụp. Nếu doanh nghiệp hoàn thuế nhiều lần thì chỉ xuất trình lần đầu.

– Có sự xác nhận của cơ quan chủ quản dự án ODA về hình thức cung cấp dự án ODA là ODA không hoàn lại hay ODA vay được ngân sách nhà nước cấp phát ưu đãi trong đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng (bản chụp có xác nhận của cơ sở) và việc không được ngân sách nhà nước cấp vốn đối ứng để trả thuế giá trị gia tăng. Doanh nghiệp chỉ cần nộp tài liệu này với hồ sơ hoàn thuế lần đầu của dự án.

– Chủ dự án có xác nhận về việc dự án không được ngân sách nhà nước bố trí vốn đối ứng để thanh toán cho nhà thầu theo giá có thuế giá trị gia tăng. Giá thanh toán theo kết quả thầu không có thuế giá trị gia tăng và đề nghị hoàn thuế cho nhà thầu chính.

b. Đối với Văn phòng đại diện nhà tài trợ dự án ODA

– Giấy đề nghị hoàn trả NSNN mẫu 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156.

– Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-1/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156.

– Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam với Nhà tài trợ về việc thành lập Văn phòng đại diện (bản chụp có xác nhận của Văn phòng).

– Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập Văn phòng đại diện (bản chụp có xác nhận của Văn phòng). 

Hóa đơn điện tử có liên giống như trong hóa đơn giấy không? 

Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi lập hóa đơn điện tử?

3. Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng với dự án ODA

Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho người nộp hồ sơ để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *